Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024 bạn biết không?

0
183

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024 bởi chọn ngày tốt khai trương là quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của việc kinh doanh. Mời các bạn cùng xem ngày tốt xấu tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Luận giải tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 1 năm 2024

Tháng 1 âm lịch bắt đầu từ ngày 10/2-9/3 nhưng không có ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: Tháng 2

Tháng 2 âm lịch bắt đầu từ ngày 10/3-8/4 có 2 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Chủ nhật, ngày 24/3/2024 dương lịch nhằm ngày 15/2/2024 Âm lịch tức Ngày ĐINH HỢI, tháng ĐINH MÃO, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày nguyên vu hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 30/3/2024 dương lịch nhằm ngày 21/2/2024 Âm lịch tức Ngày QUÝ TỴ, tháng ĐINH MÃO, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày chu tước hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Luận giải tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 3 năm 2024

Tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 9/4-7/5 sẽ có 4 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ bảy, ngày 20/4/2024 dương lịch nhằm ngày 12/3/2024 Âm lịch tức Ngày GIÁP DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 23/4/2024 dương lịch nhằm ngày 15/3/2024 Âm lịch tức Ngày ĐINH TỴ, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày minh đường hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 27/4/2024 dương lịch nhằm ngày 19/3/2024 Âm lịch tức Ngày TÂN DẬU, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim đường hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày:Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 2/5/2024 dương lịch nhằm ngày 24/3/2024 Âm lịch tức Ngày BÍNH DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: Tháng 4

Tháng 4 âm lịch bắt đầu từ ngày 8/5-5/6 nhưng không có ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 5 năm 2024

Tháng 5 âm lịch bắt đầu từ ngày 6/6-5/7 sẽ có 3 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ sáu, ngày 14/6/2024 dương lịch nhằm ngày 9/5/2024 Âm lịch tức Ngày KỶ DẬU, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày minh đường hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 26/6/2024 dương lịch nhằm ngày 21/5/2024 Âm lịch tức Ngày TÂN DẬU, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày minh đường hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 4/7/2024 dương lịch nhằm ngày 29/5/2024 Âm lịch tức Ngày KỶ TỴ, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày nguyên vu hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: tháng 6

Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày 6/7-3/8 sẽ có 5 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Chủ nhật, ngày 14/7/2024 dương lịch nhằm ngày 9/6/2024 Âm lịch tức Ngày KỶ MÃO, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim đường hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 16/7/2024 dương lịch nhằm ngày 11/6/2024 Âm lịch tức Ngày TÂN TỴ, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 20/7/2024 dương lịch nhằm ngày 15/6/2024 Âm lịch tức Ngày ẤT DẬU, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày câu trần hắc đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 25/7/2024 dương lịch nhằm ngày 20/6/2024 Âm lịch tức Ngày CANH DẦN, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 31/7/2024 dương lịch nhằm ngày 26/6/2024 Âm lịch tức Ngày BÍNH THÂN, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 7 năm 2024

Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 4/8-2/9 sẽ có 1 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ sáu, ngày 9/8/2024 dương lịch nhằm ngày 6/7/2024 Âm lịch tức Ngày ẤT TỴ, tháng NHÂM THÂN, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim đường hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: tháng 8

Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày 3/9-2/10 sẽ có 4 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ tư, ngày 11/9/2024 dương lịch nhằm ngày 9/8/2024 Âm lịch tức Ngày MẬU DẦN, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày thanh long hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 14/9/2024 dương lịch nhằm ngày 12/8/2024 Âm lịch tức Ngày TÂN TỴ, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày chu tước hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 17/9/2024 dương lịch nhằm ngày 15/8/2024 Âm lịch tức Ngày GIÁP THÂN, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày bạch hổ hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 26/9/2024 dương lịch nhằm ngày 24/8/2024 Âm lịch tức Ngày QUÝ TỴ, tháng QUÝ DẬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày chu tước hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 9 năm 2024

Tháng 9 âm lịch bắt đầu từ ngày 3/10-31/10 sẽ có 3 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ ba, ngày 8/10/2024 dương lịch nhằm ngày 6/9/2024 Âm lịch tức Ngày ẤT TỴ, tháng GIÁP TUẤT, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày minh đường hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 11/10/2024 dương lịch nhằm ngày 9/9/2024 Âm lịch tức Ngày MẬU THÂN, tháng GIÁP TUẤT, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 23/10/2024 dương lịch nhằm ngày 21/9/2024 Âm lịch tức Ngày CANH THÂN, tháng GIÁP TUẤT, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: tháng 10

Tháng 10 âm lịch bắt đầu từ ngày 1/11-30/11 sẽ có 3 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ sáu, ngày 8/11/2024 dương lịch nhằm ngày 8/10/2024 Âm lịch tức Ngày BÍNH TÝ, tháng ẤT HỢI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày bạch hổ hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 19/11/2024 dương lịch nhằm ngày 19/10/2024 Âm lịch tức Ngày ĐINH HỢI, tháng ẤT HỢI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim đường hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 20/11/2024 dương lịch nhằm ngày 20/10/2024 Âm lịch tức Ngày MẬU TÝ, tháng ẤT HỢI, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày bạch hổ hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem ngày tốt khai trương tuổi Mậu Thìn tháng 11 năm 2024

Tháng 11 âm lịch bắt đầu từ ngày 30/11-30/12 sẽ có 5 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Chủ nhật, ngày 1/12/2024 dương lịch nhằm ngày 1/11/2024 Âm lịch tức Ngày KỶ HỢI, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày chu tước hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 2/12/2024 dương lịch nhằm ngày 2/11/2024 Âm lịch tức Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 10/12/2024 dương lịch nhằm ngày 10/11/2024 Âm lịch tức Ngày MẬU THÂN, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày thanh long hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ tư, ngày 11/12/2024 dương lịch nhằm ngày 11/11/2024 Âm lịch tức Ngày KỶ DẬU, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày minh đường hoàng đạo
 • Giờ tốt khai trương trong ngày :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 19/12/2024 dương lịch nhằm ngày 19/11/2024 Âm lịch tức Ngày ĐINH TỴ, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày nguyên vu hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024: tháng 12

Tháng 12 âm lịch bắt đầu từ ngày 31/12-28/1/2025 sẽ có 2 ngày tốt cho tuổi Mậu Thìn khai trương

Thứ ba, ngày 7/1/2025 dương lịch nhằm ngày 8/12/2024 Âm lịch tức Ngày BÍNH TÝ, tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày thiên hình hắc đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 9/1/2025 dương lịch nhằm ngày 10/12/2024 Âm lịch tức Ngày MẬU DẦN, tháng ĐINH SỬU, năm GIÁP THÌN

 • Nay là ngày kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ tốt trong ngày tiến hành khai trương:Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Lưu ý khi xem ngày khai trương tôt cho tuổi Mậu Thìn năm 2024

Lưu ý khi xem ngày khai trương tôt cho tuổi Mậu Thìn năm 2024

Theo quan niệm của người Việt Nam, việc chọn ngày khai trương tốt là vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển của công việc kinh doanh sau này.

Với người tuổi Mậu Thìn, năm 2024 là năm Nhâm Dần, ngũ hành Thổ. Do đó, khi chọn ngày khai trương, cần lưu ý những điều sau:

Xem thêm: Xem tử vi tháng 8/2019 của 12 cung hoàng đạo

Xem thêm: Cuộc chiến của các sứ quân tại Premier League

 • Ngày có hành tương sinh với mệnh của chủ cửa hàng. Theo ngũ hành, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Như vậy, người tuổi Mậu Thìn có mệnh Mộc nên chọn ngày có hành Thủy hoặc Mộc.
 • Ngày có sao Bát bạch, Thiên đức, Thiên hỷ, Minh đường,… Đây là những sao tốt mang lại may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho công việc kinh doanh.
 • Ngày không có sao xấu Thái bạch, Tam sát, Nguyệt phá,… Đây là những sao xấu mang lại những điềm xui xẻo, bất trắc cho công việc.
 • Ngày có giờ tốt để khai trương. Theo quan niệm của người Việt Nam, giờ tốt để khai trương là giờ hoàng đạo, tức là giờ có dương khí thịnh vượng, mang lại may mắn.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ về Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt năm 2024 sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích