Xem ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8 năm 2019

0
1090

Xem ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8 năm 2019. Mời độc giả đọc bài viết dưới đây của tạp chí tử vi để chọn được ngày phù hợp nhất cho việc hợp tác làm ăn được thuận lợi nhé!

Xem ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8 năm 2019
Xem ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8 năm 2019

Danh sách ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8 năm 2019:

Thứ sáu, ngày 2/8/2019

 • Tức ngày 2 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Quý

Thứ tư, ngày 7/8/2019

 • Tức ngày 7 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Phúc Sinh, Tam Hợp, Nguyệt Không

Thứ năm, ngày 8/8/2019

 • Tức ngày 8 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp

Thứ ba, ngày 13/8/2019

 • Tức ngày 13 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Sinh khí (trực khai), Thiên Mã (Lộc mã), Nguyệt Tài, Nguyệt Đức

Thứ tư, ngày 14/8/2019

 • Tức ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Đức

Thứ năm, ngày 15/8/2019

 • Tức ngày 15 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh tinh, Thiên lao Hắc Đạo, Mãn đức tinh, Phúc hậu

Thứ năm, ngày 22/8/2019

 • Tức ngày 22 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thiên Quý, Cát Khánh, Ích Hậu

Thứ sáu, ngày 23/8/2019

 • Tức ngày 23 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Thiên tài, Tục Thế, Tam Hợp: Tố, Nguyệt Đức

Thứ hai, ngày 26/8/2019

 • Tức ngày 26 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Phúc

Thứ bảy, ngày 31/8/2019

 • Tức ngày 2 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Dân nhật, Nguyệt Đức

Bài viết trên đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để ký hợp đồng trong tháng 8/2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất để việc làm ăn được thịnh vượng nhé!