Thần chú đại bi là gì? sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại Bi

0
1056

Thần Chú Đại Bi là gì? tại sao khi đọc Chú Đại Bi lại có sự linh ứng đến vậy? cùng xemtuvi24h.com xem chi tiết, về công dụng và sự oai lực của thần Chú Đại Bi.  

Chú Đại Bi là gì? lý do ra đời của Thần Chú Đại Bi

Thần Chú Đại Bi là gì? Đó là câu hỏi mà gần như nhiều người không hề biết vì chỉ nhận được chú để đọc mà không biết về nguồn gốc của nó. Nhưng theo cách đơn giản nhất, chúng ta có thể hiểu như sau: thần chú cứu khổ, thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi. Công hiệu của trì chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Thần Chú Đại Bi là gì? lý do ra đời của Chú Đại Bi là gì? Thần Chú Đại Bi ra đời là do chính Đức Phật Thích Ca diễn và nói trong một pháp hội, thần chú này được nói ra trước mặt đông đủ các vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh chúng, cũng như Trời, Thần, Thiên, Long và các Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan…

Chú Đại Bi là gì?tại sao đọc chú đại bi lại linh ứng đến vậy?
Chú Đại Bi là gì?tại sao đọc chú đại bi lại linh ứng đến vậy?

Ngoài ra, trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tâm mà đại bi đối với chúng sanh, mong muốn cho “chúng sanh được bình yên, an vui, bài trừ được tất cả bệnh tật. Không những vậy, còn được sống lâu, khỏe mạnh, giàu có, tránh được tất cả các nghiệp ác tội nặng, xa lìa được chướng nạn.

Với những thông tin trên, hi vọng bạn đã phần nào đó hiểu được Chú Đại Bi là gì? và thần chú Đại Bi này ra đời nhằm mục đích gì? Thần Chú này ra đời gắn liền với đời sống của con người, không chỉ là trong đời sống tâm linh, mà ngay cả cuộc sống đời thực. Mong muốn cầu được cuộc sống bình an, khỏe mạnh, làm ăn tấn tới, tránh được những tai ương tà khí. Chính vì lẽ đó, thần Chú Đại Bi ra đời và luôn theo sát cuộc sống con người đến tận ngày nay.

Công năng và Oai lực của Chú Đại Bi

Chú Đại bi là gì? có công năng oai lực như thế nào? theo phong thủy, Chú Đại Bi là một thần chú quảng đại cứu khổ, vô ngại đại bi và viên mãn. Trì chú này ra đời sẽ giúp con người định tâm hướng đến việc tốt, tránh xa tả khí và có thêm phước đức. Thần chú này cũng thường được dùng trong những khoá lễ, các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Đại Thừa.

Hơn nữa, công năng và oai lực của chú Đại Bi, Phật pháp còn tuỳ theo căn cơ, duyên nghiệp của mỗi người mới đạt đến sự giác ngộ và đi lên con đường, giải thoát nhờ hành giả hoặc được các vị chư Phật, Bồ Tát hoặc minh sư, nhờ đó dẫn dắt chỉ bảo để có thể đi trên con đường tu tập đúng đắn.

Chú Đại Bi là gì? tại sao được nhiều người coi trọng
Chú Đại Bi là gì? tại sao được nhiều người coi trọng

Một trong những công năng của Chú Đại Bi được nhiều người biết đến là Cứu Khổ, cứu nạn. Bởi trong những lúc con người lâm vào cảnh hoạn nạn, cùng khổ, đau thương, tuyệt vọng nhất, khi người ta không còn lối thoát, họ thường tìm đến đức phật và chỉ có một niềm tin vào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi đó, nhờ thần Chú Đại Bi, sẽ giúp con người vượt qua được những cảnh khổ và tìm đến nơi an lạc, hạnh phúc.

Vậy Chú Đại Bi là gì? và công năng oai lực như thế nào? với những thông tin trên, chúng ta đã hiểu hơn về trì chú này, không chỉ có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của chúng ta, mà còn giúp con người cứu khổ cứu nạn, đưa con người hướng tới cuộc sống an lạc, hạnh phúc hơn.