Xem ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8 năm 2019

0
1221

Xem ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8 năm 2019. Mời độc giả đọc bài viết dưới đây của tạp chí tử vi để chọn được ngày phù hợp nhất cho người đã khuất mồ yên mả đẹp sớm được siêu thoát nhé!

Xem ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8 năm 2019
Xem ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8 năm 2019

Danh sách ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8 năm 2019:

Thứ sáu, ngày 2/8/2019

 • Ngày 2 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch) 
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Quý

Thứ tư, ngày 7/8/2019

 • Ngày 7 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân nhật, Nguyệt Không

Thứ năm, ngày 8/8/2019

 • Ngày 8 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp

Thứ tư, ngày 14/8/2019

 • Ngày 14 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch)
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Đức

Thứ hai, ngày 19/8/2019

 • Ngày 19 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch) – thanh long hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân nhật, Thiên Đức

Thứ ba, ngày 20/8/2019

 • Ngày 20 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Mẫu Thương

Thứ sáu, ngày 23/8/2019

 • Ngày 23 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch) – kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Tục Thế, Tam Hợp, Nguyệt Đức

Thứ hai, ngày 26/8/2019

 • Ngày 26 tháng 7 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Phúc

Thứ bảy, ngày 31/8/2019

Ngày 2 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo

Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)

Hướng xuất hành : >Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần

Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Dân nhật, Nguyệt Đức:

Bài viết trên đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để an táng người đã khuất trong tháng 8/2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất để việc làm ăn được thịnh vượng nhé!