Xem ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019

0
1653

Xem ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019. Mời độc giả đọc bài viết dưới đây của tạp chí tử vi để chọn được ngày phù hợp nhất cho chuyện trăm năm được thuận lợi nhé!

Xem ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019
Xem ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019

Danh sách ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9 năm 2019:

Thứ hai, ngày 2/9/2019 – ngày 4 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Thiên đức, Giải thần
 • Sao xấu: Kiếp sát, Hoàng Sa

Thứ ba, ngày 3/9/2019 – ngày 5 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Nguyệt Ân
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Hoang vu, Thiên tặc, Nguyệt Yếm, Thần cách, Ma sát (Tai sát)

Thứ năm, ngày 5/9/2019 – ngày 7 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thiên hỷ (trực thành), Nguyệt Tài, Phổ hộ, Tam Hợp, Nguyệt Đức Hợp
 • Sao xấu: Chu tước hắc đạo, Ngũ Quỹ, Cô thần, Thổ cẩm

Thứ ba, ngày 10/9/2019 – ngày 12 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh tinh, Thiên lao Hắc Đạo, Tục Thế, Nguyệt Đức
 • Sao xấu: Thiên Lao Hắc Đạo, Hoả tai, Nguyệt Hoả, Tam tang, Quỷ khốc

Thứ tư, ngày 11/9/2019 – ngày 13 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thiên phú, Lộc khố, Nguyệt giải, Yếu yên, Thiên Quý
 • Sao xấu: Huyền Vũ Hắc Đạo, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu, Huyền Vũ, Cửu không, Sát chủ

Thứ ba, ngày 17/9/2019 – ngày 19 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt:  Thiên hỷ (trực thành), Nguyệt Tài, Phổ hộ, Tam Hợp
 • Sao xấu: Chu tước hắc đạo, Ngũ Quỹ, Cô thần, Thổ cẩm

Chủ nhật, ngày 22/9/2019 – ngày 24 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh tinh, Thiên lao Hắc Đạo, Tục Thế
 • Sao xấu: Thiên Lao Hắc Đạo, Hoả tai, Nguyệt Hoả, Tam tang, Ly sàng, Quỷ khốc

Thứ hai, ngày 23/9/2019 – ngày 25 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thiên phú (trực mãn), Lộc khố, Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Nguyệt Ân
 • Sao xấu: Huyền Vũ Hắc Đạo, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu, Huyền Vũ, Cửu không, Sát chủ

Thứ năm, ngày 26/9/2019 – ngày 28 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Thiên đức, Giải thần
 • Sao xấu: Kiếp sát, Hoàng Sa

Thứ sáu, ngày 27/9/2019 – ngày 29 tháng 8 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Hoang vu, Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Thần cách, Phi Ma sát

Chủ nhật, ngày 29/9/2019 – ngày 1 tháng 9 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Nguyệt Tài, Cát Khánh, Tuế hợp, Tục Thế, Trùng phục
 • Sao xấu: Thiên ôn, Địa Tặc, Hoả tai, Nhân Cách, Huyền Vũ, Thổ cẩm

Thứ hai, ngày 30/9/2019 – ngày 2 tháng 9 năm 2019 (Âm lịch)

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thiên hỷ (trực thành), Nguyệt giải, Yếu yên (thiên quý), Tam Hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Quý
 • Sao xấu: Cô thần, Sát chủ, Lỗ ban sát, Không phòng

Bài viết trên đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 9/2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất để việc kết hôn được thuận lợi, tốt đẹp nhé!