Xem ngày mua xe trong tháng 8 năm 2019

0
934

Xem ngày mua xe trong tháng 8 năm 2019 có những ngày nào tốt? Mời độc giả đọc bài viết dưới đây của tạp chí tử vi để chọn được ngày phù hợp nhất cho việc mua xe nhé!

Xem ngày mua xe trong tháng 8 năm 2019
Xem ngày mua xe trong tháng 8 năm 2019

Danh sách ngày mua xe trong tháng 8 năm 2019:

Thứ sáu, ngày 2/8/2019 (Dương Lịch) – 2 /7 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Quý
 • Sao xấu: Hoang vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ thời cô quả

Thứ hai, ngày 5/8/2019 (Dương Lịch) – 5/7/2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên phú (trực mãn), Lộc khố, Kính Tâm
 • Sao xấu: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Cửu không, Tam tang

Thứ tư, ngày 7/8/2019 (Dương Lịch) -7/7/2019 (Âm lịch) – thanh long hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Phúc Sinh, Tam Hợp, Dân nhật, Nguyệt Không
 • Sao xấu: Đại Hao (Tử khí, quan phú): Xấu cho mọi việc

Thứ năm, ngày 8/8/2019 (Dương Lịch) – 8/7/2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp
 • Sao xấu: Thụ tử, Ngũ Quỹ, Sát chủ

Chủ nhật, ngày 11/8/2019 (Dương Lịch) – 11/7/2019 (Âm lịch) – kim quỹ hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Thiên tài, Tục Thế, Tam Hợp, Thiên Quý
 • Sao xấu: Hoả tai, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cô thần

Thứ hai, ngày 12/8/2019 (Dương Lịch) –  12/7/2019 (Âm lịch) – kim đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Đường Hoàng Đạo, Địa tài, Ngũ phú, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý), Lục Hợp
 • Sao xấu: Tiểu Hồng Sa, Kiếp sát, Thần cách, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công

Thứ tư, ngày 14/8/2019 (Dương Lịch) – 14/7/2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Đức
 • Sao xấu: Hoang vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ thời cô quả

Thứ bảy, ngày 24/8/2019 (Dương Lịch) – 24/7/2019 (Âm lịch) – kim đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Đường Hoàng Đạo, Địa tài, Ngũ phú, U Vi tinh, Yếu yên (thiên quý), Lục Hợp, Thiên Đức: tốt mọi việc
 • Sao xấu: Tiểu Hồng Sa, Kiếp sát, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Cẩu Giảo, Lôi công

Thứ hai, ngày 26/8/2019 (Dương Lịch) – 26/7/2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên thành, Tuế hợp, Đại Hồng Sa, Thiên Phúc
 • Sao xấu: Hoang vu, Địa Tặc, Nguyệt Hư, Tứ thời cô quả

Thứ năm, ngày 29/8/2019 (Dương Lịch) – 29/7/2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên phú (trực mãn), Lộc khố, Kính Tâm, Thiên Đức Hợp
 • Sao xấu: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Cửu không, Tam tang

Thứ bảy, ngày 31/8/2019 (Dương Lịch) – 2/8/2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo

 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : >Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Dân nhật, Nguyệt Đức
 • Sao xấu: Thiên Lại, Tiểu Hao, Bất thành, Hà khôi, Cẩu Giảo, Vãng vong (Thổ kỵ)

Bài viết trên đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để mua xe trong tháng 8/2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất để mua xe cho việc đi đường được bình an thuận lợi nhé!