Tìm hiểu về Địa Tạng Vương Bồ Tát – Tiền thân của Địa Tạng Vương

0
1193

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Truyền thuyết về Địa Tạng Vương Bồ Tát như nào, có những tiền thân nào của Địa Tạng Vương Bồ Tát? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây của Xemtuvi24h.com.

1. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai?

Địa Tạng Vương Bồ Tát hay Địa Tạng Bồ Tát là tên được phiên âm từ tiếng Phạn, danh xưng toát lên lòng từ bi và nguyện lực vững vàng của Ngài trên con đường tu tập Phật pháp và độ hóa chúng sinh.

Nếu giải thích theo Địa Tạng kinh thì Tạng là chứa đủ còn Địa là dày và chắc. Vậy nên, địa Tạng được hiểu là dày sau, chứa hết những khổ đau của chúng sinh.

Trong Địa tTạng thập luận kinh cũng có giải thích về danh xưng của Địa Tạng Vương Bồ Tát như sau: “An nhẫn bất động như đại địa, vắng lặng sâu kín giống như kho tàng nên gọi là Địa Tạng”.

Trong đó, Địa Tạng được ví như kho báu ẩn giấu dưới lòng đất, kiên cố như một chỗ dựa của vạn pháp. Tạng là hầm chứa vô biên không giới hạn để vạn pháp có thể nảy nở, sinh sôi và phát triển tới mọi người.

Địa Tạng Bồ Tát luôn mang trong mình chân tâm vô lượng như một kho báu khổng lồ và vô biên. Ngài sẵn sàng phát tới khắp chúng sinh công đức tràn đầy. Ngài chính là đất đai rộng lớn, sâu xa, mọi giới mọi loại đều hưởng, không phân biệt, không có định mức.

Tìm hiểu về Địa Tạng Vương Bồ Tát - Tiền thân của Địa Tạng Vương

2. 4 tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tiền thân thứ nhất

Địa Tạng ở tiền thân thứ nhất là một vị trưởng giả. Ngài khi ấy nhận được sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Vì cảm kích công ơn đó, Ngài đã nguyện rằng: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.”

Tiền thân thứ hai

Ở vô số kiếp trước, vào thời đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Địa Tạng Vương là một nữ nhân dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực. Nhưng không may mắn mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp. Sau khi chết bà bị đọa vào địa ngục. Vốn là một người con hiếu thảo, cô đã đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức chí thành ấy, đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vì lẽ này, cô đã phát nguyện trước Đức Phật giác hoa rằng: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”

Tiền thân thứ ba

Cũng vào rất nhiều kiếp trước, vào thời của đức phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, chúng sinh lúc bấy giờ tạo nhiều nghiệp chướng. Địa Tạng Vương là một vị vua từ bi, thương dân như con đã phát nguyện rằng: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”

Tiền thân thứ tư

Nhiều kiếp trước đây, vào thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng là một nữ nhân tên Quang Mục. Dù nữ nhân là người nhiều phước đức, bản tính hiền lành, tốt bụng nhưng mẹ bà là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người. Tuy nhiên bà vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu…

Vì là một người con hiếu thảo, Quang Mục đã phát nguyện trước Như Lai đức phật rằng: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v… Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

Hy vọng những thông tin về Địa Tạng Vương Bồ Tát trên bài hữu ích với người đọc.